Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας καθηγητή μαθηματικών και πληροφορικής