Πτυχιακή εργασία. Σχεδιασμός συσκευασίας για σπόρους