Σχεδιασμός λογότυπου και επαγγελματικής κάρτας συντηρήτριας αρχαιοτήτων και έργων τέχνης