Σχεδιασμός αφίσας για εικαστική έκθεση

Παραλλαγές, εναλλακτικές προτάσεις