Σχεδιασμός αφίσας για διεθνές συνέδριο με τίτλο:
"Ο Ιταλικός φιλελλινισμός και η Ελληνική επανάσταση του 1821"

Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα, Ρώμη, 9 με 11 Νοεμβρίου 2021.

Παραλλαγές / εναλλακτικές προτάσεις: