Σχεδιασμός τιμοκατάλογου για το bar - cafe, Merlin.