Έκθεση εικαστικών έργων σε συνεργασία με τον Κώστα Γιαβρόπουλο