Σχεδιασμός λογότυπου και επαγγελματικής κάρτας τουριστικής επιχείρησης.