Σχεδιασμός εξωφύλλου για το βιβλίο του Λ. Μαραγκάκη, ¨Οι άταφοι έρωτες βλάπτουν¨