Σχεδιασμός λογότυπου και επαγγελματικής κάρτας drummer / καθηγητή μουσικής